Menu

20/02/2008

Mart Cart by Assembled Products Corp.

Press release - Norwegian

Silmar AS introduserer en ny æra for handling i store butikker og sentere
- Mart Cart Elektriske handlevogner og rullestoler med handlekurver.

Silmar AS har introdusert en helt ny og triveligere hverdag for alle som skal handle i store butikker og handlesentra.

Med en eksplosjonsartet utbygging av store varehus og kjøpesentre i hele Skandinavia, har en rekke kjøpegrupper i dag problemer med å utnytte flommen av nye butikker og tilbud. Også varehus for bygningsartikler, gartnerier og elektronikk blir stadig større og vanskeligere for mange kjøpegrupper å benytte seg av. Kunder med bevegelseshemninger, muskelsykdommer, gravide, nyopererte, personer med hjerte og lungeproblemer etc. har et stort problem med å få handlet.

Sentereierne og eiendomsinvestorer må i fremtiden tilrettelegge i mye større grad for denne viktige kundegruppen. Et inkluderende senter med høy servicegrad er fremtiden.

Mart Cart er et elektrisk kjøretøy som gjør det mulig å kjøre rundt i de store senterne og mye lettere besøke alle butikkene. De har batterikapasitet for bruk hele dagen og kan ta med opp til 320 kg totalvekt (130 kg i kurven). Hastigheten er opp til 6 km pr time. Vognene kan leveres med ulike tilpasninger avhengig av kjøpesentrenes behov. Kjøpesentrene låner ut vognene gratis til sine kunder.

Silmar AS har som formål å hjelpe alle kundegrupper å få utnyttet kjøpesentrenes mange butikker og muligheter og gjøre alles handling lettere. Også manuelle rullestolløsninger med handlekurver og løsninger for de som handler med barn finnes i produktspekteret.

Silmar AS, som har agenturet for produktene i Norden, kan opplyse om at Mart Cart har ca 75% av verdensmarkedet for denne typen produkter, og at de i disse dager har en sterk økning i det Europeiske marked. Assembled Products Corp. i USA produserer de elektriske handlevognene.

Med den sterkt ekspanderende tendens av større handlesentra, mener Silmar AS derfor at tiden nå er moden for å hjelpe de ovennevnte kjøpegrupper i Norden med denne type produkter.

For ytterligere informasjon kontakt: Ingar Paul Taxt , mobil 916 27 474 eller ingar@silmar.no